THE V batting, #batting technique,#batting power

8

Pre-batting warm-up, boundary warm-up, batting in the “V”. Strengthen batting technique.

source