எந்த அணி QUALIFY ஆகும்? | IPL 2020 UAE | #Nettv4u

5

BUSINESS IN SMARTPHONE
1) Kerala
https://chat.whatsapp.com/Bbt9zOjMn6XBolOtcahso6
2) Karnataka
https://chat.whatsapp.com/IyMLTw5MQVK3yPsj0VG4q8

3) Andhra & Telungana
https://chat.whatsapp.com/I0OPhuqmP0X9Ac6AavyjMY
4) Other States
https://chat.whatsapp.com/JEQzzLOMjx5Kn7GnluImrf
5) North Chennai-1
https://chat.whatsapp.com/C3nZ3enqJPB9kCPDl6Q7DA
6) North Chennai-2
https://chat.whatsapp.com/K0frtHOGAoT8q03wc5A32J
7) South Chennai-1
https://chat.whatsapp.com/BlLl05TIO9TDoui0pvZGex
8) South Chennai-2
https://chat.whatsapp.com/LlVF2axXdFLAMBeWpYT3YC
9) Central Chennai-1
https://chat.whatsapp.com/BeavLBkNtVJ8CUYf1q7VBE
10) Central Chennai-2
https://chat.whatsapp.com/BX6cY87d11NG64c4eEZ8Kg
11) Tirichi -1
https://chat.whatsapp.com/F6u36ZBbEO0CVODndMFgsM
12) Tirichi-2
https://chat.whatsapp.com/FN4AuJp4KPqBT1fFe5MJYo
13) Coimbatore-1

https://chat.whatsapp.com/BlDBX3i0Rv85tvM10Vij6D
14) Coimbatore-2
https://chat.whatsapp.com/BFT1U6vQV3F7hfrJk6mWw2
15) Madurai-1
https://chat.whatsapp.com/ISftZEwfAKgAy3HnXbYbQ3
16) Madurai-2
https://chat.whatsapp.com/KL2pdWix8U39wwnEdJhEJY

17) Salem-1
https://chat.whatsapp.com/EWs4VBLwe6E1obdymG4gqr
18) Salem -2
https://chat.whatsapp.com/DfYsREi5y4236aCyxyht11
19) Tiruvallur
https://chat.whatsapp.com/IKp8HdlcWrS7IdMrUmhsdv
20) Vellore
https://chat.whatsapp.com/LrHzQ7TUHJ19LKDuHAbZ13
21) Tiruppur
https://chat.whatsapp.com/Ez3zjBaLHF37SbLF6Zutko
22) Erode
https://chat.whatsapp.com/BJ2q1jZNN7PFZ4l1rRSwqO
23) Dindukkal
https://chat.whatsapp.com/CnmwqoINuOZ0li8OebjNpE
24) Thanjavur
https://chat.whatsapp.com/GnhEMMgwhXKDPqBqhL4Vtp
25) Thoothukudi
https://chat.whatsapp.com/DIoh8QaByeGLWVrpOh23qR
26) Pondicherry
https://chat.whatsapp.com/GdPapxlrzWT5I8LZVFnATS
27) Thirunelveli
https://chat.whatsapp.com/FqRpFr34UEx80wK4BXezwz
28) Kangeepuram
https://chat.whatsapp.com/C5LuXQvT62TBS2nfzLWEbu
29) Viluppuram
https://chat.whatsapp.com/D1xmzIQwI2UG0Lkq4SHhhq
30) Cuddalur
https://chat.whatsapp.com/FvjflOSe75WCalrcobPKIF
31) Chengalpattu
https://chat.whatsapp.com/FwdfuyjvY0wGH5Y0uz2Wu9
32) Dharmapuri
https://chat.whatsapp.com/LwiI0Rju9wI3c3n2CxDrAZ
33) Nagapattinam
https://chat.whatsapp.com/HGX9qANl1p4CUdybKqVn0G
34) Pudukkottai
https://chat.whatsapp.com/Kur6N0BptI9GkkJy6ihuyh
35) Kanniyakumari
https://chat.whatsapp.com/BieHDfkCqcv5oGdCeRWrZy
36) Namakkal
https://chat.whatsapp.com/KqEz2KSLOKb4qYmvLddNRA
37) Krishnakiri
https://chat.whatsapp.com/Bqhtwe0590O7ZblD8hvaiQ
38) Virudhunagar
https://chat.whatsapp.com/LcFoS4yQWOU5c5PB1uAO7R
39) Thiruvannamalai
https://chat.whatsapp.com/BwXg2sIIbFI8B6G7wumHYb
40) Perambalur
https://chat.whatsapp.com/KZHECgnnOi51nlz8oOdGEI
41) Nilgiris
https://chat.whatsapp.com/F27yJBd01KTIYzD1Mv7NYA
42) Ariyalur
https://chat.whatsapp.com/JAmDUHUOn7O8vCBMHwBqJB
43) Mayiladuthurai
https://chat.whatsapp.com/JIzYqHnP8jE4TxHgRTvWYw
44) Karur
https://chat.whatsapp.com/DmmNVfhmCe9HZNbDjqDWcc
45) Tiruppatur
https://chat.whatsapp.com/DPNWiTVYgWE6a3ptiOHy86
46) Ranipet
https://chat.whatsapp.com/KlQ6LoL7waaE0EVA89l7qp
47) Theni
https://chat.whatsapp.com/Liw5XFnKrfbLv20SyNEq08
48) Thiruvarur
https://chat.whatsapp.com/HwN62dGHI00GI3T54Ux6ZE
49) Sivagangai
https://chat.whatsapp.com/HqofkPdGaBA2PGtvnELhRa
50) Ramanathapuram
https://chat.whatsapp.com/CxEGposu6dwChaEuGOiAm3
51) Kallakurichi
https://chat.whatsapp.com/GRCBouymIzR25v0gStHb3m
52) Tenkasi
https://chat.whatsapp.com/CyDxOZJLkIiIiQS6Qr37DY

Nettv4u A Leading Cinema & Political News Provider, Find Everything That Happens Around in Tamilnadu.

Business Email ID : support@nettv4u.com
Jobs Email ID : Hiring@nettv4u.com

For More Articles, Interviews, News, Reviews & Trailers, go to
https://www.Nettv4u.com

For Galleries: https://www.nettv4u.com/movies-gallery
Reviews: https://www.nettv4u.com/movie-review
Watch More Awesome Videos: https://goo.gl/UlGPJQ
Subscribe us on YouTube: https://goo.gl/AgtUz4
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/nettv4u/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/Nettv4uTamil
Instagram: https://www.instagram.com/nettv4u/
Pinterest: https://in.pinterest.com/nettv4u

source